Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

satisfactory
5250 7abe 500
Reposted frommangoe mangoe viakelu kelu
satisfactory
7142 0608 500
Reposted fromZircon Zircon viacrazypolish crazypolish
satisfactory
7927 9df8 500
Reposted fromhrafn hrafn viaSilentForest SilentForest
satisfactory
5275 281b 500
The Advertisers
Reposted fromDeadmanwalking Deadmanwalking viapsyentist psyentist
satisfactory
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
satisfactory
1389 3920 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapffft pffft

January 23 2020

satisfactory
6508 b8ac 500
Reposted frommangoe mangoe
satisfactory
5522 d6ca 500
Reposted fromrudgierd rudgierd viaradaetyki radaetyki
satisfactory
3101 43c4 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasogib sogib
satisfactory
9412 4dcc 500
Reposted fromteijakool teijakool viasogib sogib
satisfactory
7803 50fa 500
Reposted fromNeon-Purplelight Neon-Purplelight viaregcord regcord
satisfactory
9916 6e39 500
ad profiling in practice
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaquinne quinne
satisfactory
9884 e251 500
Reposted frominkube inkube vianiskowo niskowo
satisfactory
0167 320f
Reposted fromzelbekon zelbekon viaAbbaPater AbbaPater
satisfactory
6045 b0cb 500
Reposted fromhrafn hrafn viacrazypolish crazypolish

January 21 2020

satisfactory
5832 9055 500
Reposted fromxanth xanth viaregcord regcord
satisfactory
5470 6396 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
satisfactory
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viadolinasmokow dolinasmokow

January 19 2020

satisfactory
Reposted fromzelbekon zelbekon viappiotrus ppiotrus
satisfactory
Reposted fromzelbekon zelbekon viappiotrus ppiotrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl